Kunnanhallitus, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Kunnanvaltuuston 11.10.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano ja laillisuus

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja huolehtii valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta.

Kunnanvaltuusto 11.10.2021

 • § 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • § 57 Pöytäkirjan tarkastus
 • § 58 Kunnanhallituksen vastine vuoden 2020 arviointikertomukseen 
 • § 59 Osavuosikatsaus 1-6/2021 
 • § 60 Metsämantereen asemakaavan hyväksyminen 
 • § 61 Kaavoituskatsaus vuodelle 2021 
 • § 62 Kalalahden yritysalueen tonttien hinnan määrääminen
 • § 63 Vesilahden kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.8.2021 alkaen 
 • § 64 Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Koska kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltansa ulommaksi, kunnanhallitus panee 11.10.2021 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätökset täytäntöön. 
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)