Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupunkiseudun elinvoima- ja osaamislautakuntaan

VESDno-2023-166

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta vastaava Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta aloitti toimintansa 1.6.2017. Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimikausi on kaksi vuotta ja kuluva toimikausi päättyy 31.5.2023.

Elinvoima- ja osaamislautakunnassa on apulaispormestari ja 10 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi lautakunnassa on ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta allekirjoitetun sopimuksen muiden sopijaosapuolten Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden, Virtain, Ylöjärven, Pälkäneen ja Ruoveden valtuustojen yhteensä valitsemat 6 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Vesilahden kunnasta kaudelle 2021-2023 varajäseneneksi on valittu Aino-Riikka Simula (Kesk.). Varsinainen jäsen (Kesk.) on valittu Virroilta.

Kuntalain 77 §:n mukaisesti toimielimeen ovat vaalikelpoisia asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

Lautakunta on sellainen toimielin, johon tasa-arvolain 4 a § edellyttää valittavan vähintään 40 % miehiä ja naisia sekä jäseniksi että varajäseniksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakuntaan yhden varajäsenen 1.6.2023 alkavalle toimikaudelle.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.