Kunnanhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintojohtaja
Yleinen päätös:
§ 10 922-13-4-127, Vihniäntie 12, tontin varaus, 17.02.2021
§ 12 Omakotitontin varaus, Käpykuja 4, 922-413-4-131, 26.02.2021
§ 13 Omakotitontin varaus, Parkkarintie 5, 922-425-4-91, 26.02.2021
§ 14 Omakotitontin varaus, 922-433-1-62, 26.02.2021
§ 15 Omakotintontin varaus, 922-133-1-62, palsta 2, 26.02.2021

Kunnanjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Rekrytointilisän myöntäminen: ICT-asiantuntija, 26.02.2021

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei se ota pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)