Kunnanhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  1. Vesilahden kunnan väkiluku 11.3.2021 oli 4.390 asukasta (26.2.2021 / 4.379).
  2. Pirkanmaan ELY-keskus / Pirkanmaan työllisyyskatsaus 1/2021. Vesilahden työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta tammikuun lopussa 2021 oli 9,2 % (joulukuun 2020 tilanne 9,0 %), Pirkanmaalla 12,3 % (13,4 %) ja koko maassa 12,7 % (13,6 %). Vesilahden lukema on Pirkanmaan viidenneksi alhaisin.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)