Kaavatoimikunta, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Lounasranta ja Harri Penttilä.