Kaavatoimikunta, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.