Kaavatoimikunta, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Penttilä ja Johanna Halme


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)