Kaavatoimikunta, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kaavatoimikunnan kokousajat

VESDno-2021-319

Valmistelija

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

20.9.2021

Kaavatoimikunta käy keskustelua toimikunnan kokousaikatauluista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kaavatoimikunta päättää toimikunnan kokousaikatauluista.

Päätös

Kaavatoimikunta päättää, että kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)