Kaavatoimikunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

  1. Keskustelu aiheesta: Kuntatapaaminen vaihemaakuntakaavan käynnistämisestä 26.5.2021 klo 9-11
  2. Seututoimiston asukaskysely ja poismuuttajakysely; tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle
  3. Metsämantereen asemakaavan tilannekatsaus
  4. Kaavavarannot
  5. Maapoliittisen ohjelman päivitystyön työpajan ajankohdan sopiminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Merkitään kaavatoimikunnalle tiedoksi ja toimitetaan kohdan 2 kysely tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Kaavatoimikunta merkitsee asiat tiedoksi.

1. kuntatapaamiseen osallistuu Tuomas Hirvosen ja Leena Lahtisen lisäksi Kristiina Pispala ja Harri Penttilä.

2. Seututoimiston asukaskysely toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

5. Maapoliittisen ohjelman päivitystyö aloitetaan syksyllä.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)