Kaavatoimikunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Päätös

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marko Lounasranta ja Kristiina Pispala.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)