Kaavatoimikunta, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kaavatoimikunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Ehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)