Elinvoimatoimikunta, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

 1. Omakoti, rivitalo- ja kerrostalotonttien luovutukset vuonna 2022:   
  1. Luovutetut tontit: 15 kpl
  2. Esisopimukset: 4 kpl
  3. Aktiiviset varaukset: 1 kpl
 2. Yritystonttien luovutukset vuonna 2022:   
  1. Luovutetut tontit: 1 kpl
  2. Esisopimukset/valmistelussa olevat sopimukset: 2 kpl

Ehdotus

Esittelijä

 • Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)