Elinvoimatoimikunta, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu on lähetetty elinvoimatoimikunnan jäsenille 10.11.2022. Esityslista on lähetetty elinvoimatoimikunnan jäsenille 21.11.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)