Elinvoimatoimikunta, kokous 24.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Elinkeinopalveluiden henkilöresurssit

VESDno-2022-347

Valmistelija

  • Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan vetovoima on kasvanut merkittävästi viimevuosina. Vetovoima näkyy muuttovoittona sekä positiivisena kehityksenä kunnan yrityskannassa. Kunnan väkiluku on kasvanut merkittävästi myös vuoden 2022 aikana, 21.11.2022 4514, vuoden alusta +70 asukasta). Kunnan aktiivisten yrityksien lukumäärä on kasvanut vuoden alusta 26 yrityksellä.

Elinkeinopalvelut edistävät paikallista elinvoimaa, vastaavat kunnan markkinoinnista ja panostavat kunnan kehittämiseen. Tavoitteena on uusien yritysten ja asukkaiden hankkiminen kuntaan sekä olemassa olevien yritysten vahvistaminen ja uudistaminen. Markkinoinnin lähtökohtana on parantaa Vesilahden tunnettavuutta ja ylläpitää kunnan pitovoimaa niin yritysten kuin asukkaiden osalta.

Elinkeinopalvelut on osa hallintopalveluiden tehtäväaluetta ja tällä hetkellä elinkeinopalveluita hoitaa kehitysjohtaja. Kunnassa on alkamassa ensi vuonna merkittäviä hankkeita, jotka edellyttävät elinkeinopalveluilta resurssien lisäystä. Metsämantereen asuin- ja yritysalueen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana, jonka lisäksi myös koko kuntaa koskettava laajakaistahanke käynnistyy vuoden 2023 alkupuolella ja kestää vuoteen 2026 saakka.

Kehitysjohtaja on esittänyt talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöresurssin lisäystä elinkeinopalveluille, jolla mahdollistetaan hankkeiden laadukas toteutuminen.

Kehitysjohtaja esittelee elinvoimatoimikunnalle alustavan elinvoimakoordinaattorin tehtävänkuvausta. Rekrytointiluvat on tarkoitus käsitellä 28.11.2022 pidettävässä kunnan hallituksen kokouksessa ja ne on ehdollisia kunnes talousarvio on saanut lainvoiman kunnanvaltuuston käsittelyn jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Elinvoimatoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)