Metsämantereen asemakaavan hyväksyminen (MRA 93§)

Kuulutusaika

3.11.2021 - 7.12.2021

Kuulutus

 

Vesilahden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.10.2021 § 60 hyväksynyt Metsämantereen asemakaavan. Kaava-alue sijaitsee noin 5 km kaakkoon Vesilahden kuntakeskuksesta, Vesilahdentien ja Mantereentien liittymäalueen lounaispuolella. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Vesilahdentiehen, idässä Mantereentien ja Sulonpolun varren pientalotontteihin, etelässä maa- ja metsätalouskäytössä oleviin kiinteistöihin, ja lännessä Vesilahden ja Lempäälän väliseen kuntarajaan, sekä yksityisessä omistuksessa oleviin metsätalous- ja asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin. Kaava-alueen pinta-ala on noin 31,4 ha.

Asemakaava koskee kiinteistöä 922-422-6-6, osaa kiinteistön 922-422-4-17 palstasta, sekä osaa kiinteistöstä 922-422-1-144. 

Asemakaavalla muodostuu korttelit 317 - 331, sekä virkistys-, erityis- ja katualuetta.

Kaava-aineistoon voi tutustua ja pöytäkirja on nähtävillä ja saatavissa valitusosoituksineen kunnanvirastossa, osoitteessa Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti sekä kunnan internetsivuilla https://www.vesilahti.fi  

Kunnanvaltuusto