Kuntalain 108 §:n mukainen kuulutus Vaasan hallinto-oikeuteen tehdystä valituksesta

Kuulutusaika

8.7.2024 - 30.8.2024

Kuulutus

 Valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella 1.7.2024, dnro 497/2024

Koskee asiaa: Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 2.4.2024 § 31 (Teettämisuhan tuomitseminen liittyen annettuun vesilain mukaiseen määräykseen)