Kuntalain 108 §:n mukainen ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 11.6.2024

Kuulutusaika

11.6.2024 - 18.7.2024

Kuulutus

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 11.6.2024 antanut päätöksen 1239/2024 maa-aineslain mukaisessa valitusasiassa, joka on tehty Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 5.4.2022 § 24 päätöksestä.

Päätösasiakirja pidetään nähtävillä 11.6.2024 – 18.7.2024 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa https://oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_1.html# ja tämän kuulutuksen liitteenä.