Kaavoituskatsaus 2022

Kuulutusaika

18.11.2022 - 31.12.2023

Kuulutus

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisessa vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa kerrotaan ajankohtaisista kaavahankkeista kunnan alueella.

Lisäksi katsauksessa on kerrottu kaavoitusjärjestelmästä ja kaavoituksen kulusta sekä siitä, kuinka kaavoitukseen voi vaikuttaa.

Vesilahden kunnanhallituksen kokouksessaan 31.10.2022 § 175 hyväksymä kaavoituskatsaus vuodelle 2022 on nähtävissä kunnantalolla ja kirjastossa sekä

kunnan verkkosivuilla https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/                                                                                                                                                                                                      

Kunnanhallitus