Kaavoituskatsaus 2021

Kuulutusaika

21.9.2021 - 31.12.2022

Kuulutus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisessa vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa kerrotaan ajankohtaisista kaavahankkeista kunnan alueella. Lisäksi katsauksessa on kerrottu kaavoitusjärjestelmästä ja kaavoituksen kulusta sekä siitä, kuinka kaavoitukseen voi vaikuttaa.

Vesilahden kunnanhallituksen kokouksessaan 13.9.2021 § 170 hyväksymä kaavoituskatsaus vuodelle 2021 on nähtävissä kunnantalolla ja kirjastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/.

Kunnanhallitus