Kurkiniityn asemakaavan ja -muutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo (MRA 30 §, MRL 63§)  

Kuulutusaika

26.6.2024 - 31.8.2024

Kuulutus

Vesilahden kunnanhallitus päätti kuuluttaa vireille Kurkiniityn alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja hyväksyä sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 17.6.2024 §:ssä 138. 
Aloitteen kaavan laatimiseksi on tehnyt Vesilahden kunnanhallitus. Kaava-alue käsittää Vesilahden kunnan omistamat kiinteistöt 922-419-6-26 ja 922-419-6-3, jotka sijoittuvat Kurkiniityn alueelle Pyhäjärven Sakaselän Anttilanlahden rantaan. Kaava-alue on n. 4 ha:n kokoinen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ja siihen voi tutustua 27.6. – 28.7.2024 välisen ajan kirjasto Lähteellä, os. Huhtatie 7, 37470 Vesilahti ja 29.7.2024 alkaen koko suunnittelutyön ajan kunnanvirastossa, osoitteessa Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti sekä kunnan verkkosivulla, www.vesilahti.fi. 
Mahdolliset mielipiteet on toimitettava Vesilahden kunnanhallitukselle 31.8.2024 mennessä em. postiosoitteeseen tai sähköisesti vesilahdenkunta@vesilahti.fi

Lisätietoja

Juha Kervinen                    
kaavoittaja, Vesilahden kunta            
sähköposti: etunimi.sukunimi@vesilahti.fi        
puh. 040 156 1352