Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotuksen nähtävilläolo (MRL 65 §, MRA 27§)

Kuulutusaika

3.11.2021 - 4.12.2021

Kuulutus

Vesilahden kunnan Keihosen kylässä, Pyhäjärven rannalla, tilalla Ylite (kiinteistötunnus 922- 401-2-44) on vireillä Kauppilan ranta-asemakaava. Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.10.2021 § 197 päättänyt asettaa julkisesti nähtäville Kauppilan ranta-asemakaavan ehdotuksen. Ranta-asemakaavan ehdotus ja muu kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 4.11.- 3.12.2021 välisen ajan kunnanvirastossa, osoitteessa Lindinkuja 1, sekä kunnan verkkosivuilla https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevatkaavat/kauppilan-ranta-asemakaava/

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Mahdolliset muistutukset pyydämme toimittamaan 4.12.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella Vesilahden kunta, Kunnanhallitus, Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti tai sähköisesti vesilahdenkunta@vesilahti.fi

Kunnanhallitus

Lisätietoja:

Vesilahden kunta                                                                                                

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja                                                                      

puh. 044 431 4340, sp: tuomas.hirvonen@vesilahti.fi                                                                                           

tai kaavan laatija

Johanna Närhi, arkkitehti,  A-Insinöörit Civil Oy

puh. 040 746 5533 sp: johanna.narhi@ains.fi