Kaavoituskatsaus 2020

Kuulutusaika

9.11.2020 - 9.11.2025

Kuulutus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisessa vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa kerrotaan ajankohtaisista kaavahankkeista kunnan alueella.                                                                                                                                                            Lisäksi katsauksessa on kerrottu kaavoitusjärjestelmästä ja kaavoituksen kulusta sekä siitä, kuinka kaavoitukseen voi vaikuttaa.
Vesilahden kunnanhallituksen kokouksessaan 28.9.2020 § 194 hyväksymä kaavoituskatsaus vuodelle 2020 on nähtävissä kunnantalolla ja kirjastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/

Kunnanhallitus
Lisätietoja:
Aluearkkitehti Leena Lahtinen
leena.lahtinen@urjaa.fi
puh. 040 355 4223