KOKKOTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULO 

Kuulutusaika

10.8.2022 - 10.8.2027

Kuulutus

Tällä kuulutuksella astuu voimaan Vesilahden kunnanvaltuuston 23.5.2022 § 23 hyväksymä Kokkotien asemakaavan muutos.  

Kaavamuutosalue sijaitsee Kirkonkylässä Kesontien ja Kokkotien risteyksessä korttelin 152 tontilla 3 ja sen koillispuolella olevalla puistoalueella. Asemakaavalla muodostuu Vesilahden kunnan Kirkonkylän korttelin 152 tontti 3. Asemakaavassa on ohjeellinen tonttijako. 

Kaava-alueelle on osoitettu rivitalojen korttelialue (AR), jonka pinta-ala on noin 2780 neliömetriä ja jolla on rakennusoikeutta 550 kerrosalaneliömetriä. Suurin sallittu kerrosluku on yksi.  

Kaava-aineistoon voi tutustua kunnanvirastossa, osoitteessa Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti, sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa: https://www.vesilahti.fi 

Kunnanvaltuusto