Kuntalain 108 §:n mukainen ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 30.5.2024

Kuulutusaika

31.5.2024 - 31.5.2029

Kuulutus

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 30.5.2024 antanut päätöksen 1143/2024 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen, Vesilahden kunnanhallituksen 5.9.2022 § 143 päätöksestä.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Vesilahden kunnanviraston kirjaamossa, osoite Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti. Sovi käynnistä puhelimitse 03 5652 7500.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 31.5.-1.7.2024.