Ilmoitus kuulutuksesta

Kuulutusaika

15.12.2023 - 17.6.2024

Kuulutus

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Pirkanmaan ELY-
keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta Kuhmoisten kunnasta osa kuuluu myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa.