Hyppää sisältöön
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   Valmistelu (Käynnissä)   Kaavaprosessin keskeyttäminen (Käynnissä)

Vesilahdentien eteläinen osayleiskaava

YHTEYSHENKILÖ
Kaavoittaja Juha Kervinen p. 040 1561 352 etunimi.sukunimi@vesilahti.fi tai kaavan laatija Timo Rysä p. 040 5939 917, Sweco Intra & Rail Oy, etunimi.sukunimi@sweco.fi
AJANKOHTAISTA
Kunnanhallitus on päättänyt keskeyttää osayleiskaavan laatimisen.

Vesilahden kunnanhallitus on kokouksessaan 2.10.2023 § 152 päättänyt keskeyttää Vesilahdentien eteläisen osayleiskaavan valmistelun.

Vesilahdentien eteläinen osayleiskaavoitus koskee Kirkonkylän osayleiskaavan eteläosaa ja Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan pohjoisosaa. Alueen pinta-ala on 178,9 hehtaaria, josta Kirkonkylän alueella 83,5 ha ja Koskenkylässä 95,7 ha.

Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan Vesilahdentien eteläpuolella, rajoittuen pohjoisessa Vesilahdentiehen, idässä kuntarajaan ja olemassa oleviin kiinteistörajoihin, etelässä Ylä-Uotilan alueen pelto- ja metsäalueiden rajaan, lounaassa ja lännessä yleiskaavojen rajaan.